ЗА НАС

Създадено през 2002г., „БЛУАРХ“ ООД е студио за архитектура, интериор и дизайн. През годините фирмата натрупва опит и се специализира в изготвяне на подробни устройствени планове и инвестиционни проекти за сгради по всички части: архитектура; конструкции; водопровод и канализация; електроинсталации; отопление, вентилация и климатизация; енергийна ефективност; пожарна безопасност; план за безопасност и здраве; план за управление на отпадъците, вертикална планировка, паркоустройство; интериор и дизайн и т.н.

В портфолиото на фирмата има множество стойностни жилищни и обществени сгради. Доказателство за професионализма, коректността и лоялността на малкия, но сплотен екип са многото доволни клиенти, повечето, от които възлагат и следващите си инвестиционни проекти отново на „БЛУАРХ“ ООД.

Основните ценности на компанията са почтеност, иновации и сътрудничество, които водят до стремеж към разработването на нови услуги, насочени към подкрепа на клиентите и развитието на техните бизнес идеи. В резултат на това, от 2007 г., фирмата започва предлагането на широка гама от консултантски и управленски услуги, свързани със строителната индустрия, недвижимите имоти и инвестициите, които се комбинират с основната й дейност, за да произведат най-добрите резултати.

нашият екип

Стратегическото сътрудничество е от съществено значение за крайната цел на компанията – подпомагане на клиентите й за постигне на успеха, който им е нужен. Това се осъществява чрез мрежа от консултанти с разнообразен опит. БлуАрх често работи и с други фирми за консултации, строителство и инженеринг, за да предложи най-добрия екип за всеки проект. Като членове на браншови организации хората от екипа на фирмата влагат време и умения за да утвърждават на пазара най-добрите практики на индустрията.

Съвместната работа на екипа може да бъде проследена назад до 1997 г. Успехът на това сътрудничество помогна да бъде развит устойчив колектив, към който да се привлекат още хора и по този начин да се спечелят повече опит и експертиза. Фирмата не прави компромиси при наемането на най-добрите хора, чрез които да предостави на най-качественото решение за съответния проект.

ilina

арх. илина найденова

Управител

Арх. Илина Найденова завършва Университета по архитектура строителство и геодезия. Дипломира се в катедра Градоустройство. Тя е съосновател, съдружник и управител на „БЛУАРХ“, както и главен проектант по част архитектура на множество подробни устройствени планове, жилищни и обществени сгради и интериорни проекти.

gabi

арх. габриела колева

Управител

Арх. Габриела Колева завършва Университета по архитектура строителство и геодезия. Дипломира се в катедра Интериор и дизайн. Тя е съосновател, съдружник и управител на „БЛУАРХ“, както и главен проектант по част архитектура на множество жилищни и обществени сгради и интериорни проекти. Отговаря за организацията на проектирането и изпълнението.

team3

арх. емил мечикян

Мениджър проектиране и строителствo

Арх. Емил Мечикян завършва Университета по архитектура строителство и геодезия. Дипломира се в катедра Теория и История. Докторант към катедра Недвижими имоти в УНСС. Партньор на фирмата от самото и основаване. Отговаря за ключовите клиенти, управление инвестиции, развитие и управление на недвижими имоти, фасилити мениджмънт, управление на проекти, строителство и строителен надзор. Консултант договорни отношения и правни въпроси. Член на КНОБ (Камара на Независимите Оценители в България), Член на БГФМА (Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация).

 

niki

Инж. Николай Найденов

 

Д-р инж. Николай Найденов завършва Университета по архитектура строителство и геодезия през 1995 г. Защитава докторска дисертация по картография през 2015. Отговаря за проекти свързани с териториално устройство, географски информационни системи и картография.

nadka

Инж. Надка Стоименова

 

Инж. Надка Стоименова завършва Университета по архитектура строителство и геодезия през 2004г., специалност Геодезия. Отговаря за инвестиционни проекти свързани с вертикално планиране и картография.

mitko

Урб. Димитър Трифонов

 

Урб. Димитър Иванов Трифонов завършва Университета по архитектура строителство и геодезия специалност Урбанизъм. От дипломирането си през 2009 участва в изследователски и практически проекти в сферата на урбанизма. Специализирана роля в проектанстките екипи: ГИС и съвместяване на информации от различни специалности.


 

нашите клиенти